VISI, MISI, TUJUAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Visi

Menjadi program studi rujukan di bidang pendidikan agama Islam berasaskan Ahlusunnah Wal Jamaah dengan keunggulan kompetitif global dalam membentuk generasi terbaik (Khaira Ummah) Pada tahun 2036

B. Misi

Dalam mewujudkan visi program studi tersebut, misi Program Studi PAI Universitas Islam Raden Rahmat Malang adalah:

 1. Menyelengarakan program studi yang berkualitas dan profesional di bidang Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berasaskan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam mewujudkan generasi terbaik (Khaira Ummah).
 2. Mengembangkan Pendidikan Agama Islam yang unggul dan berdaya saing di tingkat global dengan sistem terpadu berbasis Peace Education
 3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan di bidang pendidikan Agama Islam
 4. Menjalin kerjasama dalam pengembangan pendidikan agama Islam di tingkat global

C. Tujuan

Tujuan Program Studi PAI  adalah  menghasilkan:

 1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berasaskan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam mewujudkan generasi terbaik (Khaira Ummah)
 2. Mewujudkan lulusan yang unggul, profesional, dan kompetitif dibidang pendidikan Agama Islam berasaskan Ahlussunnah Wal Jamaah menuju generasi terbaik (Khaira Ummah)
 3. Mewujudkan kerjasama dalam pengembangan pendidikan agama Islam di tingkat global

D. Sasaran

 1. Meningkatkan kompetensi lulusan di bidang pendidikan agama Islam berasaskan Ahlussunnah Wal Jamaah untuk mewujudkan generasi terbaik (Khaira Ummah)
 2. Meningkatan kualitas penyelenggaraan Program Studi
 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan agama Islam
 4. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan pendidikan agama Islam di tingkat global